Korkové, proutěné, slaměné a košíkářské výrobky - Praha,západ