Korkové, proutěné, slaměné a košíkářské výrobky - Jindřichův Hradec